ריונקס ישראל

תדרים אונליין – חנות המוצרים

מכשירי כיס לחיזוק השדה הביולוגי ומוצרים אישיים לקרינה

מוצרים לחיזוק השדה הביולוגי- מפתוגנים ולחיזוק אנרגטי בטווח הקרוב

מוצרים להגנה סביבתית מקרינה

מוצרים לחיזוק השדה הביולוגי – ולחיזוק אנרגטי של כל הנמצאים במרחב הבית או סביבת העבודה.

אביזרים למטפלים ברפואת תדרים

שמחים להקל עליכם בהזמנת האביזרים השימושיים ביותר ברפואת התדרים של ריונקס

לידיעה:

"למרות רוחב היריעה של המידע המוגש כאן, העצות והגישה לפתרון בעיות המוצגות כאן, הניתנות על  סמך  ניסיון מאז 1982. הן אינן יכולות להחליף ביקור אצל אצל רופא קונבנציונאלי . בנוסף, יש לדעת שהרפואה הקונבנציונאלית אינה מקבלת או מכירה בהשפעה של התנודות הביואנרגטיות"