ריונקס ישראל

תדרים אונליין

אביזרים למטפלים ברפואת תדרים

שמחים להקל עליכם בהזמנת האביזרים השימושיים ביותר ברפואת התדרים של ריונקס

מוצרים להגנה סביבתית מקרינה

מוצרים לחיזוק השדה הביולוגי – ולחיזוק אנרגטי של כל הנמצאים במרחב הבית או סביבת העבודה.

מוצרים להגנה אישית מקרינה

מוצרים לחיזוק השדה הביולוגי- מפתוגנים ולחיזוק אנרגטי בטווח הקרוב

לידיעה:

ריונקס ישראל

"למרות רוחב היריעה של המידע המוגש כאן, העצות והגישה לפתרון בעיות המוצגות כאן, הניתנות על  סמך 38 שנות ניסיון, הן אינן יכולות להחליף ביקור אצל אצל רופא קונבנציונאלי . בנוסף, יש לדעת שהרפואה הקונבנציונאלית אינה מקבלת או מכירה בהשפעה של התנודות הביואנרגטיות"