הגנה מקרינה- אישי

על מנת לתת מענה לפגיעה האנרגטית הנגרמת מקרינה פיתחה חברת Rayonex במהלך ה40 שנה האחרונות את מכשירי ה- Rayex . לאחרונה נוסף מוצר חדש וייחודי- הריוגארד אשר בנוסף נותן גם מענה לחיזוק אנרגטי כנגד פתוגנים- וירוסים פרזיטים ופטריות.

מכשירים אלו מבוססים על הפטנט הייחודי של ריונקס- האנטנה הדו קוטבית אשר פועלת באופן טבעי לגמרי להפקת התדרים.

המכשירים פועלים בטווחים שבין 1 מ' (ריוגארד) ועד 2 מ' (כל שאר המוצרים האישיים) ונועדו לתת מענה להשפעות קרינה מסוגים שונים.

מכשירים רפואיים אלו נועדו לנשיאה בכיס/ בתיק או על גבי שרשרת כמו במקרה של הריוגארד אך גם יכולים להיות מונחים בסביבת העבודה או בחדר השינה, על מנת לאזן מחדש את התדרים שיצאו מאיזון בגוף.

לידיעה:

ריונקס ישראל

"למרות רוחב היריעה של המידע המוגש כאן, העצות והגישה לפתרון בעיות המוצגות כאן, הניתנות על  סמך 38 שנות ניסיון, הן אינן יכולות להחליף ביקור אצל אצל רופא קונבנציונאלי . בנוסף, יש לדעת שהרפואה הקונבנציונאלית אינה מקבלת או מכירה בהשפעה של התנודות הביואנרגטיות"